MEMBRAN BİYOREAKTOR (MBR) SİSTEMLERİ

Membran Biyoreaktör (MBR) sistemleri biyolojik reaktör ve membran sisteminin bir araya getirildiği bir ileri arıtım teknolojisidir. Biyolojik arıtmadan sonra membran sistemi kullanılarak arıtım gerçekleştirilmiş olur. MBR sistemleri yüksek oranda BOI ve AKM giderimi sağlamaktadır. MBR sistemlerinde çöktürme ihtiyacı olmadığı için son çökeltim tankına ihtiyaç yoktur. Böylelikle MBR sistemleri için gerekli alan ihtiyacı geleneksel arıtma sistemlerine göre oldukça düşük kalmaktadır.

Kullanım Alanları;

  • Evsel ve endüstriyel atıksuların ileri arıtımı

  • Yüksek oranda kirlilik bulunan suların arıtımı

  • Atıksuların geri kazanım projeleri