KİMYASALLAR

 • ANTİSKALANT

  • Antiskalant, ters osmoz sistemlerinde membran yüzeylerinde tıkanmaya yol açabilecek Kristal tuzların (CaCO3, SrSO4, CaSO4, BrSO4 vb.), bu yüzeylerde birikmemesi için sulara verilen kimyasaldır.

 • SIVI KLOR

  • Sıvı klor demir, mangan ve arsenik gibi bileşiklerinin oksitlenmesini sağlar, suyun rengini giderir, hidrojen sülfiti yok eder, tortulaşma ve filtrasyon gibi diğer su arıtma işlemlerine de yardımcı olur.

 • SIVI KOSTİK (PH YÜKSELTME)

 • HİDROKLORİK ASİT (PH DÜŞÜRME)

 • SODYUMMETABİSÜLFİT (BAKİYE KLOR GİDERİMİ İÇİN KULLANILIR)

 • SİTRİK ASİT (TERS OSMOZ MEMBRANLARININ ASİDİK OLARAK YIKANMASINDA KULLANILIR)

 • SODYUM EDTA (TERS OSMOZ MEMBRANLARININ BAZİK OLARAK YIKANMASINDA KULLANILIR) 

 • PARTİKÜL TOPAKLAYICI (KOAGÜLASYON VE FLOKÜLASYON İŞLEMLERİNDE PARTÜKÜLLERİN BİR ARAYA TOPLANMASI İÇİN KULLANILAN KİMYASALDIR.)