ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

Ardışık Kesikli Reaktörler (SBR) doldurma, havalandırma, çökeltme ve boşaltma gibi artıma işlemlerinin tek bir tank içerisinde gerçekleştirildiği, aktif çamur prosesinin bir versiyonudur. Tüm arıtma adımları aynı tank içerisinde yapıldığı için, SBR sistemleri geleneksel arıtma sistemlerine kıyasla daha az alan ihtiyacı duymaktadırlar. Hamsuyun debisine ve kirlilik yüküne bağlı olarak sistem kapasitesi belirlenmektedir.

Kullanım Alanları;

  • Küçük ve orta ölçekli evsel atıksu arıtımı