ELEKTRODEİYONİZASYON SİSTEMLERİ

Elektrodeiyonizasyon, iyon değiştirme reçineleri ve elektrik enerjisinin yardımıyla sudan anyonik ve katyonik iyonları uzaklaştıran, ultra saf su elde etmekte kullanılan arıtma yöntemidir.

EDI sistemleri öncesinde ham suyun kalitesinin oldukça yüksek olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayabilmek için genellikle ters ozmoz sistemi ile kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları;

  • Enerji santralleri

  • Laboratuvarlar

  • Saf su ihtiyacı olan endüstriler.