FİLTRASYON SİSTEMLERİ

 • KUM FİLTRE

Kum filtreler sudaki bulanıklığın, askıda katı maddelerin ve SDI değerinin tutulması amacıyla kullanılır. Kum filtrelerin temel prensibi, su içinde bulunan partiküllerin filtre yatağından geçerken filtre yatağında tutularak süzülmesidir.

Kullanım Alanları;

 • İçme Suyu Üretimi

 • Sanayide Proses Suyu Üretimi

 • Ters ozmoz sistemleri ön filtrasyonu


 • KARBON FİLTRE

Aktif karbon filtreler organik kirleticileri sudan uzaklaştırmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Organik kimyasallar tat, koku ve renk problemlerine yol açtığından aktif karbon filtrasyonu estetik açıdan problemli suyu arıtmak için kullanılır. Aktif karbon filtreler adsorpsiyon ilkesine dayanarak sudaki organik kirleticileri uzaklaştırır.

Kullanım Alanları;

 • İçme Suyu Üretimi

 • Sanayide Proses Suyu Üretimi

 • Ters ozmoz sistemleri ön filtrasyonu


 • AS-FE-MN GİDERİM FİLTRESİ

AS-FE-MN filtreleri hamsuda kirletici olarak arsenik, demir ve/veya mangan olması halinde tavsiye edilmektedir. Hamsuda demir bulunmaması durumunda arseniğin giderimi için suya demir (III) klorür dozajının yapılması gerekebilir.

Kullanım Alanları;

 • İçme Suyu Üretimi

 • Sanayide Proses Suyu Üretimi

 • Ters ozmoz sistemleri ön filtrasyonu