TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

Klasik arıtma yöntemlerinin yeterli olmadığı sulara uygulanan, istenmeyen tüm iyonların su içerisinden uzaklaştırılmasını sağlayan, membran filtrasyonu ile yapılan bir su safsızlaştırma yöntemidir.

Ters Ozmoz mümkün olan en küçük parçacıkları tutan filtrasyon sistemidir. Ters Ozmoz membranları tüm çözünmüş tuzların ve inorganik moleküllerin geçişini engelleyen bir bariyer görevi görür. %99 ’dan daha büyük oranlarda çözünmüş tuzların geçişini engeller ve sadece su moleküllerinin geçişine izin verir.

Ters ozmoz sistemlerimiz müşterilerimizin ihtiyacını karşılayan kapasiteye uygun olarak dizayn edilmektedir.

Kullanım Alanları;

  • İçme Suyu Üretimi

  • Sanayide Proses Suyu Üretimi

  • Deniz Suyu Arıtımı

  • Tarım

  • Hastaneler ve Biyomedikal uygulamalar gibi birçok kullanım alanı bulunmaktadır.