ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

Ultrafiltrasyon membranları 0,02 mikron gözenek çapına sahiptir. Bu membranlarda çapları 0,02 microndan yüksek olan kolloidal parçacıklar, proteinler, biyolojik (bakteri ve virüs) ve organik kirlilikler, filtre sonrasında herhangi bir kimyasal dozajına ihtiyaç duymaksızın filtre edilebilmektedir. Çıkış suyuna herhangi bir kimyasal dozajına ihtiyacı olmadan bakteri ve virüs giderimi yapmaktadır. Çok düşük gözenek çapına sahip membran yapısından dolayı çok yüksek verimde bulanıklık giderimi sağlamaktadır.

Ultra filtrasyon sistemleri; içme suyu arıtımı, deniz suyu arıtımı, atık suların geri kazanımı ve ters ozmoz sistemleri ön filtrasyonu gibi birçok kullanım alanı mevcuttur.