YAĞMUR SUYU HASADI

Yağmur sularının toplanıp depo edildikten sonra arıtılarak kullanma veya sulama suyu olarak geri kazanılmasını sağlayan sistemdir. Toplamanın yapılacağı alan göz önünde bulundurularak gerekli projelendirme yapılmaktadır.