YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Yumuşatma sistemleri suda bulunan kalsiyum ve magnezyumdan kaynaklanan sertliğin iyon değiştirici reçineler ile alınması prensibine dayanmaktadır. İyon değişimi tipik olarak katyonik reçinelerde bulunan sodyum iyonlarının, kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Katyonik reçinelerin doyum noktasına ulaşmasından sonra reçineler tuzlu su ile rejenere edilir. Rejenerasyon ihtiyaca bağlı olarak zaman veya sayaç kontrollü olarak gerçekleştirilebilir.

Kullanım Alanları;

  • İçme Suyu Üretimi

  • Sanayide Proses Suyu Üretimi

  • Ters ozmoz sistemleri ön filtrasyonu